Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Impresszum

Főszerkesztő

Szilágyi Márton

Szerkesztő

Szabó-Reznek Eszter

Olvasószerkesztő

Laczkó Krisztina

Tördelés: VLK Bt.

Szerkesztőbizottság

Kenyeres Zoltán (elnök)
Bengi László
Gintli Tibor
Petőcz András
Sebők Melinda
Sipos Lajos

Szerkesztőség

Magyar Irodalomtörténeti Társaság
1088 Budapest
Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
E-mail: iris kukac irodalomismeret.hu

A folyóiratot alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság.
A kiadásért felel a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke.
Megjelenik évente négyszer.

Az elektronikus kiadás (ISSN 2063-0719) a nyomtatott kiadás (ISSN 0865-6886) bővített változata.

Az Irodalom rovatot a 2017. évi 2. számtól kezdődően összeállítja és szerkeszti: Nagy Lea

Kapcsolat

  • 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A, III. em. 323.
  • +36 1 411 6500 / 5113
  • iris@irodalomismeret.hu

Előfizetés

A folyóiratot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Példányonként megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a Magyar Irodalomtörténeti Társaság postacímén vagy e-mailben.

Egy szám ára: 500 Ft
Előfizetési díj egy évre: 2000 Ft
MIT-tagoknak: 1300 Ft

Search